ผู้ก่อตั้งสถาบัน

ผู้ก่อตั้งสถาบัน ดร.วิบูลย์ คุณแม่ทัศนีย์ สินประสงค์ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2542

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC) ได้ตั้งเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ด้้วยความมุ่งมั่นและปณิธานที่แน่วแน่ในการต้องการพัฒนาการศึกษา ประกอบกับวิสัยทัศน์อันกว้างไกล  จึงทำให้ ดร.วิบูลย์ อาจารย์ทัศนีย์ สินประสงค์ และ ดร.ภัค สินภัทรบดี ได้ก่อตั้งสถาบันทางการศึกษาขึ้้นอีกแห่งหนึ่ง ในบริเวณย่านรามอินทรา โดยให้มีชื่อว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา VIBOON RAM-INDRA BUSINESS ADMINISTRRATION TECHNOLOGY COLLEGE   ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 5 ซอยรามอินทรา 39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โดยมีปณิธานในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพในแต่ละสาขา มีผู้บริหาร คณาจารย์ ที่พร้อมในการดูแลเอาใจใส่ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษา อย่างใกล้ชิด อีกทั้งเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และครบครัน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาของเราที่จะก้าวสู่โลกภายนอกอย่างมั่นใจ และมีความสุขในการในการอยู่ร่วมกันในรั้วของสถาบันแห่งนี้ ดังนั้น นับตั้งแต่ก้าวแรกที่นักศึกษาก้าวเข้าสู่รั้วสถาบันก็จะได้รับการต้อนรับด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเองจากผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่